Mijn werk

Olie op doek

Kleiner werk

Tekeningen

Ik kan een heel verhaal houden over mijn schilderijen, ‘waar ze over gaan’, ‘wat ze betekenen’, maar je kunt beter gewoon kijken, en ontdekken wat ze in je los maken. Vergelijk het met een mooie boom in de natuur: die boom is prachtig, hij geeft je het gevoel van je eigen tijdelijkheid, roept misschien herinneringen op, maar je kunt niet zeggen dat die boom ergens over gaat. De betekenis komt van buitenaf. 

Het onbevattelijke vind ik veel fascinerender dan het bevattelijke. Dat een mens een auto kan bedenken, maken en er ook nog in kan leren rijden, dat een vis kan zwemmen en dat het pijn doet als je je scheen stoot is wel te begrijpen, maar dat die dingen bestaan, daar is uiteindelijk geen touw aan vast te knopen.

Zo moet je mijn schilderijen en tekeningen dan ook maar zien.